Kemalettin Mah. Salih Omurtak Cad. Gür İş Mrk. Kat:1 Çorlu / Tekirdağ
Bize Ulaşın
  • Adres
    Salih Omurtak Cad. Gür İş Mrk. Kat:1
  • 0282 652 82 72

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku; borç ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Konusu borç ilişkilerinin doğumu, hükümleri ve sona ermesidir. Borç ise, bir şahsı diğer bir şahsa karşı bir edimi yerine getirme yükümlülüğü altına sokan hukuki bağdır. Bu bağlamda borç ilişkisi iki anlamı ifade etmektedir.

Borçlar Yasasında geniş anlamda borç ilişkisi tanımlanmamıştır. Borç ilişkisi, iki taraf arasındaki bir hukuki bağdır ki, bu bağ gereğince, taraflardan biri (borçlu) bir şeyi verme, yapma veya yapmama yani bir edimi yerine getirme borcu altına girer. Öteki taraf (alacaklı) ise, borçlunun borcunu ifa etmesini istemek hakkına sahip olur. Böylece borç ilişkisinde 3 temel unsur yer alır:

  • Borçlu: alacaklıya karşı bir edimde bulunma yükümlülüğü altına giren kişidir.
  • Edim: alacaklının borçludan isteyebileceği bir davranıştır. Edimin konusu bir şeyi vermek, yapmak ya da yapmamaktır.
  • Alacaklı: borçludan bir edimde bulunmasını isteme yetkisine sahip bulunan kişidir.

Dar anlamda borç ilişkisi ile kastedilen ise, taraflardan birinin diğerine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu bir davranışı ifade etmektedir. Bir borç ilişkisindeki çeşitli borçlardan her birini ayrı ayrı belirtir. Örneğin, alım satım sözleşmesinde alıcının borcu semeni (satış bedeli) ödemek, satıcının borcu ise satım konusu eşyanın mülkiyetini devretmektir. Satış sözleşmesinin tamam olması ile, A ile B arasında, karşılıklı borç ve alacak doğuran bir “borç ilişkisi” meydana gelecektir. Bu borç ilişkisinde, A satım konusu eşyayı B’ye teslim etmek, eşyanın mülkiyetini B’ye nakletmek (dar anlamda) borcu altındadır. A2nın borcu, B yönünden eşyanın kendisine teslimini, mülkiyetinin naklini isteme hakkını veren bir “alacak”tır. B’de A’ya satış bedelini ödemek “borcu” altındadır. Bu borç, A yönünden bir “alacak” teşkil edecektir.

Borcun konusu olan edim, satıcının borcunda olduğu gibi bir şey vermeye; bir elbisenin dikilmesi, bir evin inşaası borcunda olduğu gibi bir şey yapmaya; rekabet etmeme borcundaki gibi, bir şeyden kaçınmaya ilişkin bulunabilir.