Kemalettin Mah. Salih Omurtak Cad. Gür İş Mrk. Kat:1 Çorlu / Tekirdağ
Bize Ulaşın
  • Adres
    Salih Omurtak Cad. Gür İş Mrk. Kat:1
  • 0282 652 82 72

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku
İcra iflas hukuku yargılama hukukunun ayrılmaz bir parçasıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine yapılan takip haciz yolu ile icra takibi olabileceği gibi koşulları mevcut ise iflas yolu ile de icra takibi de yapılabilir. Her iki takibinde nerede nasıl yapılacağı borçlunun böyle bir takip karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği alacaklının bu durumda hangi hukuksal olanaklara sahip olduğu yapılan takibe rağmen borçlunun borcunu ödememesi halinde mallarının nasıl haczedip parayı çevrilebileceği gibi konular bu hukuk dalını ilgilendirir.

İcra iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” ya da “takip hukuku” denilmektedir.
Cebri icra, borçların devlet kuvveti ile (zorla) alınmasıdır.

Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl tahsil edeceklerini düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir.

Cebri icra hukuku zor kullanma yetkisini sadece devlete tanımıştır. Alacaklının alacağına kavuşması için Devlet, cebri icra organlarınca (icra dairesince) borçlunun mallarına el koyar, bu mallar satılır ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir. Kural olarak cebri icranın konusu borçlunun şahsı değil, malvarlığıdır. İstisnaen borçlunun şahsına da cebir (zor) kullanılması söz konusu olabilir. örneğin mal beyanında bulunmayan borçlunun hapisle cezalandırılması gibi.

TALAN HUKUK BÜROSU;
  • Alacağın tahsili amaçlı haciz yolu ile icra ve iflas yolu ile icra takiplerinin açılması ve takip edilmesi,
  • Takiplere karşı yapılan itirazlara karşı itirazın kaldırılması ve itirazın iptali davalarının takibi,
  • Şikayet, istihkak, menfi tespit ve istirdat davalarının takibi,
  • İflas davalarının takibi,
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,İflas erteleme,
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi hizmetleri vermektedir.