Kemalettin Mah. Salih Omurtak Cad. Gür İş Mrk. Kat:1 Çorlu / Tekirdağ
Bize Ulaşın
 • Adres
  Salih Omurtak Cad. Gür İş Mrk. Kat:1
 • 0282 652 82 72

Vergi Hukuku

Vergi HukukuVergi Hukuku, bir hukuk dalı olmasının yanı sıra, aynı zamanda geniş ölçüde muhasebe ve finansı da kapsar. Vergi Hukuku ekibimiz geniş kapsamlı ve donanımlı hukuk ve teknik vergi tecrübesiyle müvekkillerine şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılmasında, vergi incelemelerinde ve transfer fiyatlandırmasında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
 • Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma sağlanamadı takdirde yetkili Vergi Mahkemesein'de dava açılması
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
 • Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması
 • Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması
 •  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
 •  Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 •  Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 •  Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
 •  Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar
 •  Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması
 •  Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
 • Vergi ziyaı suçu usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları